1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 0.9 57.2
Kar(cm) 4.0 61.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 7.3 22.2
Kış Sıcaklık(˚C) 0.3 2.1
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 6.8 17.8
Yaz Sıcaklık (˚C) 23.2 27.4
Sonbahar-Yağmur(mm) 5.3 41.6
Sonbahar- Kar(cm) 4.0 48.0
Kış -Yağmur(mm) 36.2 39.1
Kış- Kar(cm) 35.0 61.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 49.2 57.2
İlkbahar - Kar(cm) 5.0 25.0
Yaz - Yağmur(mm) 0.9 19.5
Yaz-Kar(cm) - -