KÜTAHYA

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında kırkıncı sırada yer alan İl?in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 47´lik pay ile birinci sıradaki sanayi sektörünü, hizmetler (yüzde 37) ve tarım (yüzde 15) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Diğer taraftan 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızları itibarıyla büyümenin düşük gerçekleştiği İl?de; yüzde 1,0 ile hizmetler, yüzde 0,3 ile sanayi ve yüzde 0,2 ile tarım sektörü büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Kütahya ilinde, "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı", "madencilik ve taşocakçılığı" ile "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

İl?de yapılan ihracatın tamamına yakınının gerçekleştiği metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı, bütün göstergeler itibarıyla öne çıkmaktadır. Sektörde yoğunlaşma tarihi çok eski olan "seramik ev ve süs eşyası imalatı" alt sektöründe olmaktadır.

Madencilik ve taşocakçılığı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri göstergelerinde öne çıkmıştır. Verimliliğin Türkiye ortalamasına göre düşük olduğu sektör, GSİS il içi yüzde göstergesine göre hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından oldukça büyüktür. "Taşkömürü madenciliği ve briketlenmesi" alt sektörü madencilik sektörünün lokomotifi konumundadır.

Orman varlığına dayalı olarak ağaç ve ağaç mantarı ürünleri sektörü ise GSİS yoğunlaşma, verimlilik ve ihracat yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkmaktadır. Özel sektör işgücü verimlilik grafiği incelendiğinde sektörün İl?de ikinci sırada olmasına karşın Türkiye ortalamasının altında yer aldığı görülmektedir. Ağaç ürünleri imalatında "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı ile "ağacın hızarlanması, planyalanması ve emprenye edilmesi" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

Kütahya, genel itibarıyla, sanayisi madencilik ve geleneksel bir yapı ihtiva eden metalik olmayan mineral ürünleri imalatından oluşmaktadır. İmalat sanayinin katma değeri yüksek sektörlere doğru çeşitlilik göstermemesi, mevcut sektörlerin verimliliklerinin düşük olması, yabancı sermaye yatırımlarının olmaması ve tamamlanan teşvik yatırımlarının çok az olması, il sanayisinin istenilen düzeyde büyümemesine neden olmuştur.


KÜTAHYA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

2 Madencilik taşocakçılığı

3 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ) ; saz, saman ve benzeri malzemelerden , örülerek yapılan eşyaların imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı