Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 4338 8160
Halk Eğitim Merkezi 7386 10976
Mesleki Eğitim Merkezi 704 2687
Yet.Tek.Eğt.Mrk. 118 285
Meslek Yüksek Okulu 6108 6967
Fakülte 6483 8246
Lisansüstü 608 1069
TOPLAM 25745 38390