2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 580 14377
İlköğretim Kurumu 971 309472
Ortaöğretim Kurumu 110 51475
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 140 33368
Özel Öğretim Kurumu 89 24155
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 85283
Hastane 34 4916
Spor Tesisleri 246 46850