1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 5.3 42.7
Kar(cm) 5.0 40.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 5.7 18.6
Kış Sıcaklık(˚C) -0.4 1.3
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 5.5 15.6
Yaz Sıcaklık (˚C) 20.2 23.5
Sonbahar-Yağmur(mm) 10.3 36.6
Sonbahar- Kar(cm) 40.0 40.0
Kış -Yağmur(mm) 24.1 40.1
Kış- Kar(cm) 26.0 35.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 26.3 42.7
İlkbahar - Kar(cm) 5.0 19.0
Yaz - Yağmur(mm) 5.3 21.5
Yaz-Kar(cm) - -