KOCAELİ

Ülkemizin en onamlı sanayi kentlerinin başında gelen Kocaeli, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 55´lik pay ile birinci sıradaki sanayi sektörünü, hizmetler (yüzde 43) ve tarım (yüzde 2) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Diğer taraftan 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızları itibarıyla yüzde 3,6 ile hizmetler, İl´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Kocaeli ilinde, "plastik ve kauçuk ürünleri imalatı", "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", "ana metal sanayi" ile "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı; özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, ihracat yoğunlaşma, tamamlanan teşvik ve yabancı sermaye yatırımları göstergelerinin her birinde öne ç1km1şhr. TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde göstergesi itibarıyla plastik ve kauçuk ürünleri imalatı hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından oldukça büyük olmaktadır. Türkiye ortalamasına göre verimliliğin yüksek olduğu bu sektör, i§yeri ve istihdam oranlan itibarıyla tek bir alt sektöre bağımlı yapıdan farklı olarak çeşitlendiği görülmektedir.

Özel sektör işgücü verimliliği, yabancı sermaye yatırımları ve ihracat göstergelerinde öne çıkan başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı İl´de 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 20´sinin gerçekleştiği sektördür. Türkiye ortalaması üstünde verimliliği olan sektör, plastik ürünleri imalatına benzer şekilde alt sektörler itibarıyla çeşitlilik sergilemektedir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri arasına yer alan ana metal sanayi, il toplam ihracatının yüzde 10´unun gerçekleştiği sektör olarak ihracat il içi yüzde göstergesinde ilk üç sırada yer almaktadır. Diğer öne çıkan sektörlere benzer şekilde verimlilikte Türkiye ortalaması üstünde değer almıştır. Sektörde bir ya da iki alt sektörün baskınlığından ziyade çeşitlilik görülmektedir.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı; 2000-2004 dönemindeki İl toplam ihracatının yüzde 50´sinin gerçekleştiği sektör olarak öne çıkmaktadır. Sektörün GSİS il içi yüzde, verimlilik ve alt sektörel çeşitlilik yapısı diğer öne çıkan sektörlere benzemektedir.

İl´deki sektörel yapı, diğer sanayi kentleri ile karşılaştırıldığında göreli olarak katma değeri yüksek ve teknoloji-yoğun işkollarını içermektedir. Her ne kadar İstanbul merkezli sanayinin yeni mekan taleplerine göre şekillenmiş olsa da, İl bir bütün olarak "sanayi kümelenme" alanı olarak ortaya çıkmıştır.


KOCAELİ İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRELER

1 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

2 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

3 Ana metal sanayi

4 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin talimatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı