2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 95 2373
İlköğretim Kurumu 130 31637
Ortaöğretim Kurumu 20 8398
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 21 3555
Özel Öğretim Kurumu 16 4967
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 8343
Hastane 6 575
Spor Tesisleri 104 0