KIRKLARELİ

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında on birinci sırada yer alan Kırklareli ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 59,0´luk pay ile birinci sıradaki sanayi sektörünü, hizmetler (yüzde 30,9) ve tarım (yüzde 10,1) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 6,7 ile sanayi, il´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Kırklareli ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "tekstil ürünleri imalatı", "kimyasal madde ve ürünlerin imalatı" ile "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde, özel sektör işgücü verimliliği, yabancı sermaye, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS ve verimlilik grafiklerine göre sektörün il içindeki payı, Ülke içindeki payından büyük olup, sektör İl ihracatında çok büyük yer tutmaktadır. Unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "süthane isletmeciliği ve peynir imalatı", "çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı", "rafine sıvı ve kati yağların imalatı" ile "kakao, çikolata ve şekerleme imalatı" öne çıkan alt sektörlerdir.

GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma ile ihracat il içi yüzde göstergelerine göre oldukça iyi durumda olan tekstil ürünleri imalatı sektörü, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde ve gerçeklesen teşvik yatırımlarında da öne çıkmış, ancak verimliliği Ülke ortalamasının çok altında olmuştur. Sektörde "giyim eşyası dışında hazır tekstil ürünleri imalatı" ile "dokumanın aprelenmesi" alt sektörleri önde gelmektedir.

Kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektörü, GSİS yoğunlaşma katsayısı, özel sektör işgücü verimlilik yoğunlaşması ve ihracat göstergelerinde öne çıkmıştır. Bu sektör İl´de verimliliği en yüksek sektördür. İl´de, "farmasötik preparat imalatı", "boya, vernik benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı" kimya sektörünün en önemli alt sektörleridir.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı İl?de öne çıkan diğer bir alt sektördür. Bu sektör; GSİS yoğunlaşma göstergesi, özel sektör işgücü verimliliği, yabancı sermaye, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Cam imalatı önemli bir yer tutmaktadır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; gıda, metalik olmayan mineral ürünleri, tekstil ve giyim eşyası öne çıkmaktadır.

Kırklareli ilinde sanayi son yıllarda artan bir hızla gelişmektedir. Bu gelişim daha ç0k E-5 karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz´da yoğunlaşmaktadır. Bu gelişimin temel nedenlerinden biri, İstanbul sermayesinin çevreye yayılma çabasıdır.


KIRKLARELİ İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Tekstil ürünleri imalatı

3 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

4 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı