2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 107 3272
İlköğretim Kurumu 149 38097
Ortaöğretim Kurumu 27 9093
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 31 7628
Özel Öğretim Kurumu 26 7976
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 14312
Hastane 7 804
Spor Tesisleri 118 13000