KİLİS

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında elli dördüncü sırada yer alan İl´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH ´sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 63´lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 27) ve sanayi (yüzde 11) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1996-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla hizmetler yüzde 3,8 ve sanayi sektörü yüzde 0,1 büyürken, tarım sektörü yüzde 9,2 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Kilis ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "tekstil ürünleri imalatı" ile "giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması " sektörleri öne çıkmaktadır.

İl?in verimlilik grafiğinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör işletmelerini kapsamamasıdır. Bu çerçevede İl´de öne çıkan sektörler, verimlilik dışındaki göstergeler dikkate alınarak belirlenmiştir.

İmalat sanayinde istihdam edilen her iki kişiden biri gıda ürünleri ve içecek imalatında çalışmaktadır. TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde göstergesine göre gıda sanayinin il içindeki sektörel payı Ülke payından oldukça büyüktür. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın ortalama olarak yüzde 20´si bu sektörde gerçekleşmiştir. Alt sektörler itibarıyla çeşitliliğin görülmediği sektör unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlardan oluşmaktadır.

Tekstil ürünleri imalatı; GSİS il içi yüzde ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 80´i bu sektörde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan GSİS il içi yüzde göstergesine göre sektör il içinde öne çıkmasına rağmen il içindeki sektörel payı Ülke payından küçüktür. İşyeri ve istihdam oranlan itibarıyla sektörde yoğunlaşma "giyim eşyası dışındaki hazır tekstil ürünleri imalatı" alt sektöründe olmaktadır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri arasında yer alan giyim eşyası imalatı ayrıca GSİS il içi yüzde göstergesine göre öne çıkmaktadır. Sektörde "diğer dış giyim eşyaları imalatı" alt sektörü öne çıkmaktadır.

2000-2004 döneminde tamamlanmış teşvik yatırımının görülmediği il´de, il Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; giyim eşyası ve gıda ürünleri ve içecek imalatıdır.


KİLİS İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Tekstil ürünleri imalatı

3 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı