1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 1.4 81.8
Kar(cm) 3.0 14.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 12.4 24.9
Kış Sıcaklık(˚C) 5.8 7.4
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 10.5 20.7
Yaz Sıcaklık (˚C) 25.2 28.0
Sonbahar-Yağmur(mm) 4.1 64.9
Sonbahar- Kar(cm) 3.0 3.0
Kış -Yağmur(mm) 75.7 81.8
Kış- Kar(cm) 8.0 14.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 24.4 64.5
İlkbahar - Kar(cm) 5.0 5.0
Yaz - Yağmur(mm) 1.4 7.3
Yaz-Kar(cm) - -