2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 386 11301
İlköğretim Kurumu 559 184334
Ortaöğretim Kurumu 73 39982
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 76 22292
Özel Öğretim Kurumu 65 19047
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 28166
Hastane 18 2988
Spor Tesisleri 126 40700