KASTAMONU

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında elli birinci sırada yer alan Kastamonu ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla il´in GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 58,2´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 28) ve sanayi (yüzde 13,8) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 5,4 ile sanayi il´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Kastamonu ilinde, "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı", "giyim eşyası imalatı, kürkün işlenmesi ve boyanması" ile "gıda ürünleri ve içecek imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği ile il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından oldukça büyük olduğu görülmektedir. Sektör içinde "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" ile "ağacın hızarlanması, planyalanması ve emprenye edilmesi" on plana çıkan alt sektörler olmaktadır.

Giyim eşyası imalatı sektörü, GSİS göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği ve gerçeklesen teşvik yatırımlarında öne çıkmıştır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; GSİS il içi yüzde, il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. GSİS verilerinde sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından daha büyük olduğu görülürken, verimliliğin; Ülke ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Ayrıca il´de gıda sektöründe ihracat gerçekleşmemiştir. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "şeker imalatı", "süthane işletmeciliği ve peynir üretimi" ile "çiftlik hayvanları için hazır yem " sektörlerinin de önemli payı olduğu görülmektedir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde ağaç ürünleri, gıda ve mobilya üretimi yer alırken, mobilya üretimi il´in öne çıkan ilk üç sektörü arasında yer almamıştır.

İl´de, kâğıt ürünleri, mobilya imalatı ve giyim eşyası imalatında teşvik yatırımları gerçekleşirken, hiçbir sektörde yabancı sermaye yatırımları gerçekleşmemiştir.

Kastamonu il´inde sanayi büyük ölçüde il´in iklim ve coğrafi özelliklerine dayanarak; temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik gelişmiştir. Bölgedeki geniş orman alanları, ağaç ve ağaç ürünleri imalatı sektörünü öne çıkarırken tarım sektöründe de gıda öne çıkmıştır.


KASTAMONU İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

2 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması

3 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı