Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 2425 5085
Halk Eğitim Merkezi 4111 4726
Mesleki Eğitim Merkezi 534 1408
Meslek Yüksek Okulu 735 2046
Fakülte 2119 1747