2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 171 3099
İlköğretim Kurumu 424 57350
Ortaöğretim Kurumu 19 8147
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 15 2515
Özel Öğretim Kurumu 12 2369
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 13183
Hastane 4 385
Spor Tesisleri 24 9060