KARAMAN

Tarıma dayalı imalat sanayi ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Karaman, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında otuz beşinci sırada yer almaktadır. İl?in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 51´lik pay ile birinci sıradaki tarım sektörünü, hizmetler (yüzde 35) ve sanayi (yüzde 14) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Diğer taraftan 1990-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızları itibarıyla yüzde 7,0 ile sanayi, İl?in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Karaman ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı", "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı" ile "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

İl?de istihdam edilen her dört kişiden birinin çalıştığı gıda ürünleri ve içecek imalatı bütün göstergeler itibarıyla öne çıkmaktadır. TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde göstergesine göre gıda ürünleri imalatının il içindeki sektörel payı Ülke payından oldukça büyüktür. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki il toplam ihracatının yaklaşık olarak yüzde çok bu sektörde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Türkiye ortalamasına göre verimliliği düşük olan sektörün lokomotifi "peksimet, bisküvi imalatı, dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı" alt sektörüdür.

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı; GSİS yoğunlaşma, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır.

Orman varlığına dayalı olarak İl?de gelişen ağaç ve ağaç ürünleri sektörü, GSİS il içi yüzde göstergesine göre il içindeki sektörel pay Ülke payından büyüktür. Alt sektörler itibarıyla ağaç ürünleri imalatında, "inşaat kerestesi ve doğrama imalatının? işyeri ve istihdam oranlan itibarıyla öne çıkmaktadır.

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı; il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve ihracat il içi yüzde göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Makine ve teçhizat imalatında, işyeri ve istihdam oranlan itibarıyla bir ya da iki alt sektörlü ağırlıklı bir yapıdan ziyade, sektörel çeşitlilik görülmektedir.

Karaman ilinin verimlilik grafiği incelendiğinde; sadece iki sektörde verimlilik verisinin bulunduğu, bunların da Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Diğer sektörlerin verimlilik verilerinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör işletmelerini kapsamamasıdır.

İl?de, genel itibarıyla sanayi üretiminin, tek bir sektörle sınırlı kaldığı görülmektedir. İl?de sektörel çeşitlilik zayıf olmasına rağmen, gıda sektöründe büyük ölçekli yatırımlar olması, Karaman?ın hem sanayi hem de genel toplamda Türkiye ortalamasının üzerinde büyümesini sağlamıştır.


KARAMAN İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

3 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ) ; saz, saman ve benzeri malzemelerden , örülerek yapılan eşyaların imalatı

4 Başka yerde sınıflandırılamamış makine ve teçhizat imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı