2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 170 4056
İlköğretim Kurumu 176 35606
Ortaöğretim Kurumu 24 7275
Mes.ve Tek.Öğretim Kurumu 16 2891
Özel Öğretim Kurumu 11 2754
Hastane 4 535
Spor Tesisleri 18 7470