Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 1307 1584
Halk Eğitim Merkezi 4205 4415
Mesleki Eğitim Merkezi 147 2548
TOPLAM 5659 8547