1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 5.3 43.1
Kar(cm) 23.0 44.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 6.3 18.6
Kış Sıcaklık(˚C) 0.2 2.1
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 5.7 16.1
Yaz Sıcaklık (˚C) 20.4 23.5
Sonbahar-Yağmur(mm) 5.3 33.6
Sonbahar- Kar(cm) 24.0 24.0
Kış -Yağmur(mm) 34.4 43.1
Kış- Kar(cm) 33.0 39.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 36.1 39.3
İlkbahar - Kar(cm) 23.0 44.0
Yaz - Yağmur(mm) 5.7 22.0
Yaz-Kar(cm) - -