KARABÜK

Demir-çelik sanayinin yönlendirdiği bir ekonomik yapı sergileyen Karabük ili sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yirmi yedinci sırada yer almaktadır. İl?in 2001 yılı itibarıyla GSYİH ´sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 66´lik pay ile birinci sıradaki sanayi sektörünü, hizmetler (yüzde 30) ve tarım (yüzde 5) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1996-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla küçülmenin gerçekleştiği İl?de; hizmetler sektörü yüzde 0,4 büyürken, tarım yüzde 7,2 ve sanayi sektörü yüzde 2,9 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Karabük ilinde, "giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması", "ana metal sanayi" ile "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı " sektörleri öne çıkmaktadır.

Giyim eşyası imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri3, gerçekleşen teşvik yatırımları ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Türkiye ortalamasının üstünde verimliliği olan sektör, GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel payı Ülke payından büyük olmaktadır. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 70´i bu sektörde gerçekleşmiştir. Sektörde işyeri ve istihdam yüzdelerine göre "diğer dış giyim eşyaları imalatı" alt sektörü öne çıkmaktadır.

İl?de istihdam edilen her dört kişiden birinin çalıştığı ana metal sanayi işyeri ve istihdam, verimlilik, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile tamamlanan teşvik yatırımları göstergelerinde öne çıkmaktadır. GSİS il içi yüzde göstergesine göre ana metal sanayinin il içindeki sektörel payı Ülke payından oldukça büyüktür. Diğer taraftan Türkiye ortalamasına göre verimliliği düşük olan sektörün lokomotifi "ana demir-çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı alt sektörüdür.

Orman varlığına dayalı olarak İl?de gelişen ağaç ve ağaç ürünleri sektörü, GSİS il içi yüzde göstergesine göre il içindeki sektörel pay Ülke payından büyüktür. Alt sektörler itibarıyla ağaç ürünleri imalatında "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı ile "ağacın hızarlanması, planyalanması ve emprenye edilmesi öne çıkmaktadır.

Karabük, tarım dışı sektörlerin ağırlık kazandığı nadir iller arasında yer almaktadır. Diğer taraftan demir-çelik imalatının yönlendirdiği imalat sanayinin, giyim sektörü dışında açılım sağlayamaması, İl?de beklenen büyüme yerine küçülmenin gerçekleşmesine neden olmuştur.


KARABÜK İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Ana metal sanayi

2 Giyim eşyası imalatı ; kürkün işlenmesi ve boyanması

3 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ) ; saz, saman ve benzeri malzemelerden , örülerek yapılan eşyaların imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı