1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 25.2 55.7
Kar(cm) 3.0 35.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 7.8 19.2
Kış Sıcaklık(˚C) 3.0 4.4
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 8.0 17.0
Yaz Sıcaklık (˚C) 20.5 23.4
Sonbahar-Yağmur(mm) 25.2 40.5
Sonbahar- Kar(cm) 3.0 3.0
Kış -Yağmur(mm) 32.8 53.9
Kış- Kar(cm) 11.0 35.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 42.3 55.7
İlkbahar - Kar(cm) 13.0 13.0
Yaz - Yağmur(mm) 30.1 45.5
Yaz-Kar(cm) - -