2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Öncesi Öğr.Kurumu 315 10071
İlköğretim Kurumu 816 176672
Ortaöğretim Kurumu 48 28944
Mes.ve Tek.Öğr.Kurumu 64 17144
Özel Öğretim Kurumu 45 10621
Yüksek Öğrenim 1 14997
Hastane 12 1565
Spor Tesisleri 10 8250