İZMİR

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında üçüncü sırada yer alan İzmir, Türkiye´nin en gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´ in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 61,7´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 30,5) ve tarım (yüzde 7,8) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1ç87-2001 döneminde yüzde 2,9 ile hizmetler il´in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi yüzde 2,8 ile ikinci sıradadır. İmalat sanayinde ülke istihdamının yüzde 6,9´u ve işyerlerinin yüzde 7,0´si gibi büyük oranı İzmir?de bulunmaktadır.

Bu çalışma sonucuna göre, İzmir?in çok sektörlü yapıya sahip olduğu görülmekle birlikte, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "tekstil ürünleri imalatı", "tütün ürünleri imalatı" ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmıştır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü, TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile gerçeklesen teşviklerde öne çıkmıştır. Grafikleri incelendiğinde, GSİS ve verimlilikte sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payına denk olduğu, ihracatta ise; İl?de daha gerilerde iken, sektörel payın ülke ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir. Gıda sektöründe, öğütülmüş tahıl ürünlerinin dışında, "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin islenmesi ve saklanması", "ham sıvı ve kati yağların imalatı" ile "süthane işletmeciliği ve peynir imalatı" önemli alt sektörlerdir.

Tekstil ürünleri imalatı sektörü; ihracat il içi yüzde göstergeleri, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve gerçeklesen teşviklerde öne çıkmıştır. Grafiklerden, tekstil sektöründeki ihracat oranının İl´in ihracatında büyük yer tuttuğu, ancak Ülke ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. "Giyim eşyası dışında hazır tekstil ürünleri imalatı", pamuklu dokuma", "başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstil ürünleri imalatı" alt sektörleri sektörde önemli bir yere sahiptir.

Tütün ürünleri imalatı, GSİS ve ihracat yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkmıştır. Bu sektördeki ihracat gıdadaki ihracattan daha yüksektir.

İl?de öne çıkan diğer bir sektör verimli topraklan ve iklimi nedeniyle bitkisel üretim olmuştur.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde gıda tekstil ve kimyasal madde ve ürünleri imalatı yer alırken, kimyasal madde sektörü çalışma sonucunda öne çıkan sektörler arasında yer almamıştır.

İzmir sanayisinde; tarımdaki gelişmişliğine bağlı olarak, tarıma dayalı sanayi kolları oldukça gelişmiş ve ihracata katalize olmuştur.


İZMİR İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve imalatı

2 Tekstil ürünleri imalatı

3 Tütün ürünleri imalatı

4 Bitkisel üretim

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı