2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 937 29530
İlköğretim Kurumu 966 47737
Ortaöğretim Kurumu 183 117671
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 213 69931
Özel Öğretim Kurumu 182 68150
Yüksek Öğrenim Kurumu 3 86855
Hastane 46 11272
Spor Tesisleri 384 121616