1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 1.7 135.4
Kar(cm) 2.0 8.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C)
Kış Sıcaklık(˚C)
İlkbahar Sıcaklık(˚C)
Yaz Sıcaklık (˚C)
Sonbahar-Yağmur(mm)
Sonbahar- Kar(cm)
Kış -Yağmur(mm)
Kış- Kar(cm)
İlkbahar -Yağmur(mm)
İlkbahar - Kar(cm)
Yaz - Yağmur(mm)
Yaz-Kar(cm)