2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 2020 81700
İlköğretim Kurumu 1529 1796466
Ortaöğretim Kurumu 544 391804
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 394 229836
Özel Öğretim Kurumu 621 131138
Yüksek Öğrenim Kurumu 7 173636
Hastane 198 31681
Spor Tesisleri 130 271904