Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 100942 128894
Halk Eğitim Merkezi 103136 33681
Mesleki Eğitim Merkezi 5935 23200
Meslek Yüksek Okulu 6785 9700
Fakülte 50884 73315
Lisansüstü 13781 18400
TOPLAM 281463 287190