ISPARTA

Isparta ili sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yirmi sekizinci sıradadır. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 50,4´lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 31,2) ve sanayi (yüzde 18,4) sektörleri izlemektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 2,6 ile tarım İl?in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi yüzde 1,5 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Isparta ilinde, "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı", "tekstil ürünleri imalatı" ile "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimliliği ile ihracat yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkmıştır. GSİS, verimlilik ve ihracat grafikleri incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından oldukça büyük olduğu görülmektedir. Sektörde, "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" ile "ağacın hızarlanması, planyalanması ve emprenye edilmesi" sektörleri sektörü öne çıkaran önemli alt sektörlerdir.

Tekstil ürünleri imalatı sektörü, GSİS ve ihracat il içi yüzde göstergeleri, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile gerçeklesen teşvik yatırımlarında öne çıkmıştır. GSİS ve ihracat grafiklerinde sektör hem İl?de yüksek il içi paya sahip hem de Ülke ortalamasının üstünde yer alırken; verimlilikte Ülke ortalamasının altındadır. Sektörde "doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi" ve "giyim eşyası dışındaki hazır tekstil ürünleri imalatı" ile "halı kilim imalatı" alt sektörleri önemli bir yer tutmaktadır.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektörü; GSİS yoğunlaşma ve ihracat il içi yüzde göstergelerinde, özel sektör işgücü verimliliğinde öne çıkmıştır. Grafiklerde sektörün hem il içi payının yüksek olduğu hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından büyük olduğu görülmektedir. Sektörde, "süsleme yapı taşının kesilmesi, sekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi" alt sektörü öne çıkmaktadır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde yer alan tarım ve derinin tabaklanması ve islenmesi imalatı, çalışma sonucunda öne çıkan sektörler arasında yer almamıştır. Yabancı sermaye yatırımlarında; sadece gıda, gerçeklesen teşviklerde ise gıda ve tekstil sektörleri yer almıştır.

Ayrıca İl?de verimliliği en yüksek olan madencilik sektörü Türkiye ortalamasının oldukça üstünde iken çalışma sonucunda öne çıkan sektörler arasında yer almamıştır. Benzer şekilde gıda sektöründe hem yabancı sermaye hem de teşvik yatırımları olmasına rağmen diğer göstergelerde alt sıralarda olması nedeniyle İl?in ilk üç sektörü arasına girememiştir.


ISPARTA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ) ; saz, saman ve benzeri malzemelerden , örülerek yapılan eşyaların imalatı

2 Tekstil ürünleri imalatı

3 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı