2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 185 4393
İlköğretim Kurumu 234 49651
Ortaöğretim Kurumu 43 11602
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 56 8521
Özel Öğretim Kurumu 27 5856
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 33145
Hastane 13 3167
Spor Tesisleri 344 12300