Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 3146 5375
Halk Eğitim Merkezi 6185 5619
Mesleki Eğitim Merkezi 355 2147
Meslek Yüksek Okulu 7309 9383
Fakülte 5771 8887
Lisansüstü 809 986
TOPLAM 23575 32397