1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 12.3 72.5
Kar(cm) 8.0 32.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 7.0 18.4
Kış Sıcaklık(˚C) 1.8 3.1
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 5.9 15.5
Yaz Sıcaklık (˚C) 20.2 23.5
Sonbahar-Yağmur(mm) 15.7 50.0
Sonbahar- Kar(cm) 8.0 8.0
Kış -Yağmur(mm) 56.5 72.5
Kış- Kar(cm) 25.0 32.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 47.9 60.1
İlkbahar - Kar(cm) 9.0 28.0
Yaz - Yağmur(mm) 12.3 28.6
Yaz-Kar(cm) - -