İHRACATTA E.FATURA UYGULAMASI

TARİH 01 Ağustos 2017
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 168
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanan 13 Temmuz 2017 tarihli duyuru aşağıdaki şekildedir:
İhracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına
GTB tarafından yazılım güncellemesinin henüz tamamlanamamış olması nedeniyle hata d.nülmektedir. Bu nedenle GTB tarafından gerekli yazılım
güncellemesi sağlanana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturaları matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmeye devam edilecektir.”