IĞDIR

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında altmış dokuzuncu sırada yer alan il´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 57´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 40) ve sanayi (yüzde 3) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1993-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla yüzde 10,1 ile hizmetler, il´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Iğdır ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "madencilik ve taşocakçılığı" ile "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

İl´in verimlilik grafiğinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör işletmelerini kapsamamasıdır.

İl´de, imalat sanayi ç0k küçük olmasına rağmen, ihracattaki ölçek büyüklüğünün yanında sektörel çeşitlilik dikkat çekicidir. Bu durum, ihracat verilerinin, malın menşeine göre değil, ihracatın yapıldığı ile göre derlenmesinin ve Iğdır?ın sinir illerimizden biri olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu çerçevede İl´de öne çıkan sektörler verimlilik ve ihracat dışındaki göstergeler dikkate alınarak belirlenmiştir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma ile tamamlanan teşvik yatırımları göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Sektör, GSİS il içi yüzde göstergesine göre il´de öne çıkmasına rağmen il içindeki sektörel payı Ülke payından düşüktür. Alt sektörler itibarıyla çeşitliliğin görülmediği gıda sanayi; genel olarak günlük tüketime yönelik olan unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlardan oluşmaktadır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri arasında yer alan madencilik sektörü aynı zamanda GSİS yoğunlaşma göstergesine göre de öne çıkmıştır.

Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri sektörü İl´in orman varlığı potansiyelinden ç0k sanayisinin küçük olması nedeniyle öne çıkmaktadır. Alt sektörler itibarıyla marangoz atölyeleri temelinde üretimin gerçekleştiği "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" öne çıkmaktadır.

2000-2004 döneminde yabancı sermaye yatırımının olmadığı İl´de, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; turizm, tekstil imalatı ile madencilik ve taşocakçılığıdır.

IĞDIR İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Madencilik ve taşocakçılığı

3 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı