2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 90 3681
İlköğretim Kurumu 164 38211
Ortaöğretim Kurumu 9 6592
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 10 2493
Özel Öğretim Kurumu 8 1951
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 4 290
Spor Tesisleri 6 6250