MERSİN

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında on yedinci sırada yer alan Mersin ili Türkiye´nin sanayisi gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla il´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 54,1 ´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 24,3) ve tarım (yüzde 21,6) sektörleri izlemektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 3,7 ile hizmetler il´in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi yüzde 1,3 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Mersin ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı", ?ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı" ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü, TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat il içi yüzde, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Grafikleri incelendiğinde, GSİS´ de sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından büyük olduğu, işgücü verimliliğinde ise sektördeki verimliliğin Ülke ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Gıda sektöründe, öğütülmüş tahıl ürünlerinin dışında, "süthane işletmeciliği ve peynir imalatı", "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" "sebze ve meyve suyu imalatı" alt sektörleri de öne çıkmaktadır.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektörü; GSİS yoğunlaşma göstergeleri, özel sektör is gücü verimliliği, yabancı sermaye yatırımları ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Sektörde "süsleme yapı taşının kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi", "düz cam imalatı", "fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı" ile "çukur cam imalatı" sektörleri öne çıkan önemli alt sektörlerdir.

Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörü, GSİS göstergeleri ve ihracat yoğunlaşma göstergesinde öne çıkmış olmasına rağmen ihracattaki payı çok düşüktür. GSİS grafiğinden hem il´de önde olduğu hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından büyük olduğu görülmektedir. "İnşaat kerestesi ve doğrama imalatı "en önemli alt sektördür.

İl´de öne çıkan diğer bir sektör ise bitkisel üretim olmuştur. Bu sektör ihracat göstergelerinde ve yabancı sermaye yatırımlarında öne çıkmıştır. Ilıman iklimi ve zengin tarım potansiyelleri sektörün gelişmesinde etkili olmuştur.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde tarım, gıda, kok kömürü rafine edilmiş petrol ve metalik olmayan mineral ürünleri sektörleri yer alırken, İl´de madencilik ve metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörlerinin verimliliği, Ülke ortalamasının oldukça üstündedir.

Günümüzde Mersin coğrafi konumunun da vermiş olduğu avantajlarla ülkemizin önde gelen sanayi ve ihracat kentleri arasında bulunmaktadır.


MERSİN İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Metalik olmayan diğer mineral ve ürünlerin imalatı

3 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

4 Bitkisel üretim

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı