HATAY

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yirmi dokuzuncu sırada yer alan Hatay ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 60,7´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 25,3) ve sanayi (yüzde 13,9) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 3,7 ile tarım İl?in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi (yüzde -0,3) küçülmüştür.

Hatay ilinde, çalışma sonuçlarına göre "gıda ürünleri ve içecek imalatı" , "ana metal sanayi", "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı" ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, yabancı sermaye yatırımları ve gerçeklesen teşviklerde öne çıkmıştır. Sektörde unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünleri alt sektörlerinin dışında, "rafine sıvı ve kati yağların imalatı", "ham sıvı ve kati yağların imalatı" ile "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" alt sektörleri de önemli bir konuma sahiptir.

Ana metal sanayi; GSİS göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği, gerçeklesen teşvikler, yabancı sermaye ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, her üç grafikte de sektör il içinde öne çıkmıştır, ancak GSİS ve ihracatta il içindeki sektörel pay, Ülke içindeki payından büyük iken, verimlilikte Ülke ortalamasının altında, ancak ortalamaya çok yakındır. "Soğuk çekme" en önemli alt sektördür.

Ağaç ve ağaç mantarı imalatı; GSİS ve ihracat yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkmıştır. Sektörde "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" önemli alt sektör olarak gelişmiştir.

İl?de öne çıkan bir diğer sektör bitkisel üretimdir. Bu sektör ihracat göstergelerinde öne çıkmıştır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; gıda, turizm ile ana metal sanayi imalatı sektörleri yer almıştır.

GSİS grafiği incelendiğinde; ana metal sanayinin, ihracat grafiğinde; bitkisel üretimin büyük farkla önde olduğu görülmektedir. Özel sektör işgücü verimliliği grafiğinde ise verimliliği Türkiye ortalamasının üstünde olan tek sektörün metalik olmayan diğer mineral ürünleri sektörü olduğu görülmektedir.

İl?in sektörel yapısı büyük ölçüde yerel potansiyellerin kullanılmasına dayalıdır. Ayrıca, ana metal sanayi, kamuya ait İskenderun Demir-Çelik Fabrikası?nın kurulması ile daha da gelişmiştir.

HATAY İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Ana metal sanayi

3 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ) ; saz, saman ve benzeri malzemelerden , örülerek yapılan eşyaların imalatı

4 Bitkisel üretim

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı