2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 74 2574
İlköğretim Kurumu 262 55346
Ortaöğretim Kurumu 14 10591
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 14 4029
Özel Öğretim Kurumu 8 1556
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 3 205
Spor Tesisleri 19 4500