GİRESUN

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında ellinci sırada yer alan Giresun ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH ´sının sektörel dagilimi2 incelendiğinde, yüzde 53,3´lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 33,9) ve sanayi (yüzde 12,8) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 3,5 ile hizmetler İl´in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi yüzde 2,8 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Giresun ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı", "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatı imalatı" ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, yabancı sermaye ve gerçekleşen teşviklerde öne çıkmıştır. Grafikleri incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından daha büyük olduğu görülmektedir. Ancak işgücü verimliliği açısından İl´de sektör Türkiye ortalamasının altındadır. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" ve "kahve ve çayın işlenmesi "sektörlerinin de öne çıktığı görülmektedir.

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatı imalatı; GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergeleri ile İl Sanayi Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Bu sektörde "elektriksiz ev aletleri imalatı", "diğer tarım ve ormancılık makineleri imalatı" ile "kaldırma ve ta§ima teçhizatı imalatı" önemli alt sektörler olmuştur.

Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörü, GSİS göstergelerinde öne çıkmıştır. il´in orman alanlarının büyüklüğüne bağlı olarak gelişen bu sektör içinde, "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı", "ağacın hızarlanması planyalanması ve emprenye edilmesi" ile "ahşap konteynır imalatı" ön plana çıkan alt sektörlerdir. Bitkisel üretim sektörü ihracat göstergelerinde büyük farkla öne çıkmıştır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde gıda, mobilya imalatı, ana metal sanayi, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı yer alırken, mobilya ve ana metal sanayi çalışma sonucunda öne çıkmamıştır. Grafiklerden bu iki sektörün il´de önemli potansiyele sahip olmadığı görülmektedir.

2000-2004 Döneminde teşvik sadece gıda sektöründe, yabancı sermaye yatırımı ise gıda ile ham petrol ve doğal gaz çıkarımı ile ilgili faaliyetlerde gerçekleşmiştir.


GİRESUN İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRELER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

3 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı