1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 67.3 175.9
Kar(cm) 15.0 57.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 12.3 20.1
Kış Sıcaklık(˚C) 6.8 9.2
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 8.1 15.3
Yaz Sıcaklık (˚C) 20.0 23.3
Sonbahar-Yağmur(mm) 116.0 175.9
Sonbahar- Kar(cm) - -
Kış -Yağmur(mm) 95.9 120.9
Kış- Kar(cm) 35.0 57.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 70.5 91.4
İlkbahar - Kar(cm) 15.0 33.0
Yaz - Yağmur(mm) 67.3 88.9
Yaz-Kar(cm) - -