GAZİANTEP

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yirminci sırada yer alan Gaziantep ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 64,9´luk pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 24,1) ve tarım (yüzde 11,0) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 4,1 ile sanayi İl?in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Gaziantep ilinde, "tekstil ürünleri imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı" ile "plastik ve kauçuk ürünleri imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Tekstil ürünleri imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri3 ve gerçeklesen teşviklerde öne çıkmıştır. GSİS ve ihracat grafiklerinde, sektörün hem İl?de öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından oldukça büyük olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sektörün işgücü verimliliği Ülke ortalamasının biraz üstündedir. Sektörde, "Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi", "halı ve kilim imalatı" ve "giyim eşyası dışındaki hazır tekstil ürünleri imalatı" en önemli alt sektörlerdir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; GSİS ve ihracat yoğunlaşma, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve gerçeklesen teşvik yatırımlarında öne çıkmıştır. Sektör verimlilikte Ülke ortalamasının altındadır. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "kakao, çikolata ve şekerleme imalatı" ile "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" sektörlerinin de öne çıktığı görülmektedir.

Plastik ve kauçuk ürünlerin imalatı; özel sektör işgücü verimliliği, ihracat il içi yüzde göstergesi ile gerçeklesen teşviklerde öne çıkmıştır. Sektör verimlilikte ülke ortalamasına yaklaşırken, işyeri ve istihdam sayısı oranlarında çok daha gerilerdedir. Sektörde "diğer plastik ürünlerin imalatı", "plastik inşaat malzemeleri imalatı, plastik ambalaj malzemesi imalatı" ve "plastik tabaka, kalıp, tüp, ve profil imalatı" öne çıkan alt sektörlerdir.

Giyim eşyası imalatı; kürkün islenmesi ve boyanması; İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, yabancı sermaye yatırımları ile ihracat yoğunlaşma göstergesinde öne çıkmakla birlikte verimlilik, GSİS ve ihracat grafikler incelendiğinde, giyim sektörünün daha gerilerde olduğu görülmektedir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde beş sektör yer almıştır. Bunlar tekstil, tarım, giyim, turizm ve gıda sektörleridir.

"Yeni sanayi odakları" kapsamında değerlendirilen Gaziantep, Güneydoğu ve Doğu Anadolu´nun ürünlerinin toplanıp-islendiği, Ülke içi pazarlara ve dış ülkelere pazarlandığı bir odak noktası konumundadır.


GAZİANTEP İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Tekstil ürünleri imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı