2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 329 11726
İlköğretim Kurumu 625 308921
Ortaöğretim Kurumu 62 51719
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 48 16112
Özel Öğretim Kurumu 44 15056
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 13143
Hastane 13 2753
Spor Tesisleri 45 0