1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 2.7 95.9
Kar(cm) 6.0 47.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 9.3 22.9
Kış Sıcaklık(˚C) 3.4 4.9
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 8.2 18.6
Yaz Sıcaklık (˚C) 24.1 27.8
Sonbahar-Yağmur(mm) 6.0 73.6
Sonbahar- Kar(cm) 15.0 15.0
Kış -Yağmur(mm) 90.6 95.9
Kış- Kar(cm) 26.0 47.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 30.8 74.8
İlkbahar - Kar(cm) 6.0 17.0
Yaz - Yağmur(mm) 2.7 6.6
Yaz-Kar(cm) - -