ESKİŞEHİR

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında altıncı sırada yer alan Eskişehir ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 53´lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 37,7) ve tarım (yüzde 9,2) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 6,8 ile sanayi İl´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Eskişehir İl´inde, çalışma sonuçlarına göre "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı ile "madencilik ve taşocakçılığı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği, gerçekleşen teşvikler ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, her üç grafikte de sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülkedeki sektörel paydan büyük olduğu görülmektedir. Alt sektörler itibarıyla sektörel çeşitlilik olmakla birlikte, "elektriksiz ev aletleri", "evde kullanıma yönelik olanlar hariç; soğutma, havalandırma donanımı imalatı", "başka yerde sınıflandırılmamış özel amaçlı makinelerin imalatı", "diğer tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı" alt sektörlerinin daha önde olduğu görülmektedir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; GSİS il içi yüzde ve ihracat yoğunlaşma göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Sektörde unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünleri sektörlerinin dışında, "kakao, çikolata ve şekerleme imalatı", "süthane işletmeciliği ve peynir imalatı" ile "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" sektörleri de önemli bir konuma sahiptir.

Madencilik ve taşocakçılığı; GSİS yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimliliği ile yabancı sermaye yatırımlarında öne çıkmıştır. Madencilik sektöründe çeşitlilik olmakla birlikte, "kimyasal ve gübreleme amaçlı minerallerin madenciliği", "süsleme ve yapı taşları ocakçılığı" ve "kum ve çakıl ocakçılığı" önemli alt sektörler olarak gelişmiştir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı ile metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektörleri, yabancı sermaye yatırımlarında; motorlu kara taşıtları, madencilik ve diğer ulaşım araçları, teşvikte ise; ana metal sanayi, plastik ve kauçuk ürünleri ile makine teçhizat imalatı ilk sıralarda yer almıştır.

Eskişehir sanayisi; tarım, yeraltı zenginlikleri ve teknolojiye dayanmaktadır. İl?in geleneksel sanayi odaklarının ard bölgesinde yer alması bunda etkili olmuştur.


ESKİŞEHİR İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Madencilik ve taş ocakçılığı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı