2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 188 6105
İlköğretim Kurumu 247 86705
Ortaöğretim Kurumu 50 20689
Mes.veTek. Öğret. Kurumu 55 16018
Özel Öğretim Kurumu 44 17336
Yüksek Öğrenim Kurumu 2 885541
Hastane 10 2780
Spor Tesisleri 8 25859