Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 5545 10473
Halk Eğitim Merkezi 6373 4020
Mesleki Eğitim Merkezi 789 3227
Meslek Yüksek Okulu 114812 107745
Fakülte 279276 380111
Lisansüstü 1803 1794
TOPLAM 408598 507370