2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 123 3467
İlköğretim Kurumu 1032 143940
Ortaöğretim Kurumu 51 23098
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 51 11621
Özel Öğretim Kurumu 27 8276
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 35920
Hastane 12 2764
Spor Tesisleri 315 0