ERZİNCAN

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında elli sekizinci sırada yer alan Erzincan ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 54´lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 36,5) ve sanayi (yüzde 9,5) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde hizmetler yüzde 0,2 ile büyürken, sanayi (yüzde -2,5) küçülmüştür. Ayrıca İl´ in Türkiye içindeki imalat sanayi paylarına bakıldığında işyerinin yüzde 0,16, istihdamın ise yüzde 0,06 gibi küçük oranda pay aldığı görülmektedir.

Erzincan ilinde, çalışma sonuçlarına göre "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "madencilik ve taş ocakçılığı", "bitkisel üretim" ile "hayvancılık" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. GSİS grafiği incelendiğinde, sektörün hem İl´ de önde olduğu, hem de İl?deki sektörel payının, Ülke içindeki payından büyük olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sektör verimliliği Türkiye ortalamasının altında olmuştur. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünleri sektörlerinin dışında, hayvancılığa bağlı olarak "çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı" ve "süthane işletmeciliği ve peynir üretimi " sektörlerinin de önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir.

Madencilik ve taşocakçılığı; özel sektör işgücü verimliliği, yabancı sermaye yatırımları ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Sektörde verimlilik Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir. "kum ve çakıl ocakçılığı", "tuz üretimi" ve "uranyum ve tortum cevherleri hariç, demir içermeyen metal cevherlerin madenciliği" gelişmiş önemli alt sektörlerdir.

Bitkisel üretim; ihracat göstergelerinde ve tercihlerde öne çıkan diğer bir sektör olmuştur. Erzincan önemli bir sebzecilik merkezidir. Erzincan?ın bir mikro klima alanı olması özelliği ile sebze fidesi üretimi yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Hayvancılık; ihracat göstergelerinde ve İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; tarım ve hayvancılık, gıda ürünleri ve içecek imalatı, madencilik ve turizm öne çıkmıştır. Yabancı sermaye yatırımı sadece madencilikte; teşvik ise hiçbir sektörde gerçekleşmemiştir.

Erzincan?ın ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olmasına karşın erozyon tehlikesi, tarım sektörü açısından olduğu kadar tarım ve hayvancılığa dayalı gıda sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir.


ERZİNCAN İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Madencilik ve taş ocakçılığı

3 Bitkisel üretim

4 Hayvancılık

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı