2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 114 2496
İlköğretim Kurumu 193 31363
Ortaöğretim Kurumu 24 6883
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 27 4484
Özel Öğretim Kurumu 9 3219
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 6226
Hastane 10 680
Spor Tesisleri 95 0