1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 6.3 55.2
Kar(cm) 3.0 55.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 5.1 18.8
Kış Sıcaklık(˚C) -2.7 -0.2
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 4.2 15.4
Yaz Sıcaklık (˚C) 20.0 24.0
Sonbahar-Yağmur(mm) 14.7 48.6
Sonbahar- Kar(cm) 10.0 20.0
Kış -Yağmur(mm) 25.4 30.3
Kış- Kar(cm) 30.0 55.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 40.2 55.2
İlkbahar - Kar(cm) 3.0 28.0
Yaz - Yağmur(mm) 6.3 28.7
Yaz-Kar(cm) - -