ELAZIĞ

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında otuz altıncı sırada yer alan Elazığ ili, Türkiye´nin kısmen gelişmiş illerindendir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 56´hk pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 26) ve tarım (yüzde 19) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 2,0 ile hizmetler İl?in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi (yüzde -2,8) küçülmüştür.

Elazığ ilinde, çalışma sonuçlanma göre "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "madencilik ve taşocakçılığı", "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" ile "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. GSİS´ de, sektörün hem İl?de öne çıktığı, hem de il sektörel payının, Ülkedeki sektörel paydan büyük olduğu görülmekle birlikte, sektörün verimliliği Türkiye ortalamasının altındadır. Alt sektörler itibarıyla, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünleri sektörlerinin dışında, "şeker imalatı" sektörü de önemli bir konuma sahiptir.

Madencilik ve taşocakçılığı; GSİS göstergeleri, özel sektör işgücü verimliliği ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. "Uranyum ve tortum cevherleri hariç, demir içermeyen metal cevherlerin madenciliği", "kum ve çakıl ocakçılığı" ve "süsleme ve yapı taşları ocakçılığı" gelişmiş önemli alt sektörlerdir.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektörü; özel sektör işgücü verimliliği ve ihracat il içi yüzde göstergelerinde öne çıkan diğer bir sektör olmuştur. "Süsleme ve yapı taşının kesilmesi, sekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi" öne çıkan alt sektörlerdendir.

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı; ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkmıştır. Sektörün ihracatta öne çıkmasının nedeni; İl?deki ihracatın küçük olması ve yapılan ihracatın da bu sektörle sınırlı olmasıdır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; madencilik, hayvancılık, gıda ürünleri ve içecek imalatı ve turizm öne çıkarken, yabancı sermaye yatırımı sadece hayvancılıkta; teşvik ise sadece plastik sektöründe gerçekleşmiştir.

Elazığ İl´inde imalat sanayi tarım ve yeraltı zenginliklerine dayalı olarak gelişmektedir. Ayrıca gıda ürünleri ve içecek imalatı ile madencilik ve taşocakçılığı sektörleri İl?de hemen hemen eş değer öneme sahip iki sektördür.


ELAZIĞ İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Madencilik ve taşocakçılığı

3 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

4 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı